Porady prawne - Prawo

Pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa

2012-10-29 10:59:24

Pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa jest tworzona z inicjatywy pracowników. Pracodawca nie ma wpływu na to, czy pracownicy zechcą utworzyć kasę. Celem kasy jest udzielanie pożyczek i zapomóg oraz gromadzenie wkładów pracowniczych. Gromadzenie środków w kasie to dobry sposób na oszczędzanie.

W razie rozwiązania stosunku pracy z danym pracodawcą (niezależnie od tego, czy zwolnimy się sami, czy on nas zwolni) zostaną nam wypłacone zgromadzone wkłady, co często jest znaczną kwotą.

Kasę może utworzyć już 10 pracowników. W tym celu muszą oni sporządzić deklaracje, w której zadeklarują chęć uczestnictwa w kasie. Do tego muszą sporządzić uchwałę o powołaniu kasy. Następnie muszą sporządzić statut kasy.

Kasa nie podlega rejestracji w żadnym rejestrze. Ma ona jednak zdolność sądową, co oznacza, że może np. pozywać dłużników o zwrot niespłaconych pożyczek.

Wszyscy członkowie kasy tworzą walne zebranie członków. Walne zebranie ma prawo do uchwalania statutu kasy i wprowadzania zmian do niego, powoływania członków zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalania wysokości wpisowego, miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg. Do tego walne zgromadzenie przyjmuje sprawozdania zarządu z działalności, wnioski komisji rewizyjnej oraz może podjąć uchwałę dotyczącą likwidacji kasy.

Aby kasa mogła funkcjonować, musi posiadać odpowiednie organy, czyli zarząd oraz komisję rewizyjną. Zarząd składa się przynajmniej z 3 osób, czyli z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Kompetencje zarządu są dość szerokie np. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji członków kasy, przyznawanie pożyczek, zapomóg, zwoływanie walnych zebrań członków, reprezentowanie kasy wobec pracodawcy, ustosunkowanie się do wniosków komisji rewizyjnej , współpraca ze związkami zawodowymi itp.

Komisja rewizyjna to organ kontrolny, którego celem jest kontrola działalności finansowej zarządu. Komisja musi dokonywać kontroli raz na kwartał. Komisja musi składać minimum z 3 członków.

Kasa gromadzi środki finansowe, które pochodzą głównie z wkładów oszczędnościowych członków kasy. Środki finansowe kasy składają się z funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego, rezerwowego, zapomogowego i innych funduszy przewidzianych w statucie.

Fundusz oszczędnościowy-pożyczkowy jest tworzony właśnie z wkładów członkowskich i przeznacza się go na udzielanie pożyczek.

Wysokość wkładów członkowskich określana jest  w statucie. Wkłady takie mogą być potrącone z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. Na potrącanie zgodę musi wydać pracownik.

Obsługę kasy zapewnia nieodpłatnie pracodawca. W tym celu pracodawca i kasa podpisują umowę, w której określają zakres pomocy. Będzie to przede wszystkim obsługa kasowa, księgowa i prawna. Pracodawca udostępni kasie także pomieszczenie i druki do wykonywania działalności.

Należy zaznaczyć, że w jednym zakładzie pracy - u jednego pracodawcy może działać tylko jedna kasa, dlatego jeśli następuje łączenie zakładów, to kasa pracodawcy, który ulega likwidacji przestanie istnieć lub zostanie wcielona do kasy działającej u pracodawcy przejmujące.

Kasa może udzielać różnych pożyczek – długo terminowych, krótko terminowych czy chwilówek. Rodzaj udzielanych pożyczek zależy od kondycji finansowej kasy i zapotrzebowania pracowników.
 

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Żródło: Forum Pokrzywdzonych Przez PaństwoSłowa kluczowe: pożyczka praca kredyt pracodawca
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja

Pracodawca ma prawo, by w wyjątkowych sytuacjach przerwać pracownikowi urlop.

reklama Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?

W wakacje jesteśmy szczególnie narażeni na takie sytuacje, dlatego warto zapamiętać kilka informacji, które mogą nas przed tym ustrzec.

Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu
Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu

Przedstawiamy 10 punktów, dzięki którym bez zbędnych problemów i stresu wynajmiesz lokum marzeń.

Ostatnio dodane
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja

Pracodawca ma prawo, by w wyjątkowych sytuacjach przerwać pracownikowi urlop.

reklama Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?

W wakacje jesteśmy szczególnie narażeni na takie sytuacje, dlatego warto zapamiętać kilka informacji, które mogą nas przed tym ustrzec.

Popularne
Jak napisać odwołanie?
Jak napisać odwołanie?

Gdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu, mamy prawo się od niej odwołać. Przedstawiamy sposób złożenia odwołania w postępowaniu administracyjnym oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać.

Pamiętaj o terminie!
Pamiętaj o terminie!

W postępowaniu przez urzędami bardzo ważne jest dotrzymywanie terminów, bowiem ich niedotrzymanie może spowodować, że nasza sprawa nie zostanie pomyślnie załatwiona. Termin to konkretna data lub okres na dokonanie jakieś czynności.

Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu
Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu

Przedstawiamy 10 punktów, dzięki którym bez zbędnych problemów i stresu wynajmiesz lokum marzeń.