Porady prawne - Prawo

Jaka grozi kara za brak OC?

2012-03-26 08:50:37

Każdy właściciel pojazdu musi obowiązkowo go ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej. Wykonanie tego obowiązku może być sprawdzone przez upoważnione organy państwowe.

Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są obowiązane: Policja, organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcja Transportu Drogowego. Organy te muszą sprawdzić, czy zawarliśmy umowę OC przy okazji kontroli pojazdu. Do tego prawo wyrywkowej kontroli posiadają: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska.
 
Spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu kontrolującego dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcia umowy OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli . Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest obowiązana wnieść opłatę (potocznie mówi się, że jest to kara za brak OC).

Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest różna w zależności do rodzaju pojazdu:
a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnymwynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20% opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
2) 50% opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
3) 100% opłaty  – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.


Opłatę tę wnosi się na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz wzywa do uiszczenia opłaty, jeśli stwierdzi brak ubezpieczenia w okresie, w którym pojazd miał być ubezpieczony. Fundusz może także wezwać do okazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
 
Jeśli Fundusz wezwie nas do zapłaty opłaty za brak OC, a my dobrowolnie jej nie uiścimy, będzie wobec nas prowadzona egzekucja administracyjna.
 
Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Termin przedawnienia może zostać przerwany przez następujące zdarzenia:

1) każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty - w takim przypadku po przerwaniu termin biegnie na nowo;
2) uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty - w takim przypadku po przerwaniu termin biegnie na nowo;
3) wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w sprawach ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia - w tym przypadku okres przedawnienia biegnie na nowo od dnia zakończenia postępowania sądowego,
4) zawieszenie postępowania egzekucyjnego - w tej sytuacji okres przedawnienia biegnie od dnia podjęcia zawieszonego postępowania.

Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Żródło: Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

 Fot. Łukasz BeraSłowa kluczowe: ubezpieczenie odpowiedziałność cywilna kontrola
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
  • Tanie OC [0]
    Maciek
    2013-02-02 11:10:27
    No właśnie sam tak jeździłem bo nie miałem kasy na ubezpieczenie tak to jest w Polsce :/ na szczęście trafiłem na agencję ubezpieczeń, która oferuje możliwość porównania 20 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu i znaleźli mi niedrogie OC.
Zobacz także
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja

Pracodawca ma prawo, by w wyjątkowych sytuacjach przerwać pracownikowi urlop.

reklama Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?

W wakacje jesteśmy szczególnie narażeni na takie sytuacje, dlatego warto zapamiętać kilka informacji, które mogą nas przed tym ustrzec.

Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu
Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu

Przedstawiamy 10 punktów, dzięki którym bez zbędnych problemów i stresu wynajmiesz lokum marzeń.

Ostatnio dodane
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja

Pracodawca ma prawo, by w wyjątkowych sytuacjach przerwać pracownikowi urlop.

reklama Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów lub karty płatniczej podczas wakacji?

W wakacje jesteśmy szczególnie narażeni na takie sytuacje, dlatego warto zapamiętać kilka informacji, które mogą nas przed tym ustrzec.

Popularne
Jak napisać odwołanie?
Jak napisać odwołanie?

Gdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu, mamy prawo się od niej odwołać. Przedstawiamy sposób złożenia odwołania w postępowaniu administracyjnym oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać.

Pamiętaj o terminie!
Pamiętaj o terminie!

W postępowaniu przez urzędami bardzo ważne jest dotrzymywanie terminów, bowiem ich niedotrzymanie może spowodować, że nasza sprawa nie zostanie pomyślnie załatwiona. Termin to konkretna data lub okres na dokonanie jakieś czynności.

Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu
Mieszkaniowe SOS: 10 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę podpisując umowę wynajmu

Przedstawiamy 10 punktów, dzięki którym bez zbędnych problemów i stresu wynajmiesz lokum marzeń.