Wybierz miasto
Prawo Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Jak napisać odwołanie?

2012-06-13

odwołanieGdy nie zgadzamy się z decyzją urzędu, mamy prawo się od niej odwołać. W tym artykule opiszę sposób złożenia odwołania w postępowaniu administracyjnym oraz wskazówki, co takie odwołanie powinno zawierać. Zasady składania odwołania, opisane w tym artykule, nie dotyczą spraw związanych z ZUS-em i urzędem skarbowym oraz niektórych innych rodzajów spraw, co do których postępowanie uregulowane jest w ustawach szczególnych (np. postępowanie toczone przed Urzędem Patentowym).

Zacznijmy od tego, że po otrzymaniu decyzji z urzędu, powinniśmy ją dokładnie przeczytać, bowiem decyzja powinna zawierać pouczenie o prawie i sposobie odwołania. W tym pouczeniu znajduje się także informacja o terminie na złożenie odwołania. Odwołanie można złożyć od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji. Prawo do złożenia odwołania od decyzji przysługuje stronie postępowania.

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji lub jej ustnego ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą wprowadzać inne terminy odwołania. Zazwyczaj otrzymujemy decyzje administracyjne pocztą, więc termin liczy się od dnia odebrania listu na poczcie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do organu nadrzędnego, czyli organu drugiej instancji.  O tym, jaki organ jest organem drugiej instancji, zostaniemy poinformowani w pouczeniu  znajdującym się w decyzji administracyjnej. Właściwości organów są wyznaczane w odpowiednich ustawach. Odwołanie możemy złożyć w urzędzie lub na poczcie. Prawidłowo napisane odwołanie, musi zawierać prawidłową nazwę organu pierwszej i drugiej instancji. Na poniższym przykładzie wyjaśnię, jak należy prawidłowo zaadresować odwołanie.

Przykład:

Decyzja została wydana w Urzędzie Miejskim w Krakowie przez Prezydenta Miasta, a organem drugiej instancji jest Wojewoda Małopolski. W takiej sytuacji wysyłamy odwołanie na adres Urzędu Miejskiego w Krakowie lub składamy odwołanie w samym urzędzie. Jednocześnie na odwołaniu musimy podać nazwę organu odwoławczego (drugiej instancji) w następujący sposób:

 

Wojewoda Małopolski

(podajemy adres urzędu wojewódzkiego)

 

za pośrednictwem

 

Prezydent Miasta

Urząd Miejski w Krakowie

(podajemy adres urzędu miejskiego)

Jak napisać odwołanie?

Odwołanie powinno zostać napisane tak, jak każde pismo kierowane do urzędu. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

1.imię, nazwisko i adres osoby, która składa odwołanie

2.dane adresowe organu, który wydał decyzję

3.dane adresowe organu odwoławczego

4.oznaczenie decyzji, którą zaskarżamy (powinniśmy podać datę wydania i numer decyzji)

5.uzasadnienie odwołania

6.podpis

7.załączniki

W odwołaniu wystarczy wyrazić niezadowolenie z decyzji. Samo niezadowolenie już jest podstawą do rozpatrzenia naszego odwołania. Pamiętajmy jednak o tym, że prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia odwołania zależy od argumentów, których użyjemy, aby uzasadnić w odwołaniu swoje racje.

Poniżej podaję wzór odwołania od decyzji na postawie przykładu, który opisałam powyżej:

Kraków 02.11.2009

 

Jolanta Iksińska

ul. Igrekowska 1/2

Kraków

 

                                                     Wojewoda Małopolski

                                                    (podajemy adres urzędu wojewódzkiego)

 

                                                    za pośrednictwem

 

                                                    Prezydent Miasta

                                                     Urząd Miejski w Krakowie

                                                    (podajemy adres urzędu miejskiego)

 

 

Odwołanie od decyzji administracyjnej z dnia

(w tym miejscu wpisujemy datę wydania i numer decyzji, które znajdują się na decyzji)

Działając w imieniu własnym, składam odwołanie od decyzji z dnia.................. wydanej przez Prezydenta Miasta Kraków.

 

Uzasadnienie

Decyzję uzasadniam naruszeniem następujących przepisów...............................

Poniżej należy się podpisać i ewentualnie wymienić załączniki.

Gdy składamy odwołanie w urzędzie, który wydał decyzję, musimy mieć przy sobie kopię odwołania po to, aby urzędnik, który je przyjmie, mógł potwierdzić jego przyjęcie . Jeśli przesyłamy odwołanie pocztą, powinniśmy wysłać je listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Od odwołań nie są pobierane opłaty.

Odwołanie niesie za sobą skutki dla stron, ponieważ złożenie odwołania w terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji za wyjątkiem tych decyzji, które zostały zaopatrzone w rygor natychmiastowej wykonalności lub podlegają natychmiastowemu wykonaniu na podstawie ustawy.

Organ administracji ma miesiąc na rozpatrzenie odwołania, po czym musi wydać decyzję, w której:

1. może uchylić decyzję i wydać nową decyzję, w której orzeknie co do istoty sprawy

2. może uchylić decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania do organu pierwszej instancji

3. może utrzymać zaskarżoną decyzję

4. może umorzyć postępowanie

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony, która złożyła odwołanie, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Z lektury artykułu wynika, że złożenie odwołania od decyzji administracyjnej nie jest trudne. Czynnością, która sprawia najwięcej problemów, jest prawidłowe uzasadnienie. Pamiętajmy, że na złożenie odwołania mamy 14 dni. Ten czas można wykorzystać na przestudiowanie przepisów, ewentualnych komentarzy. W końcu naszym celem jest ochrona naszych interesów i pomyślne załatwienie sprawy przed urzędem.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Żródło: Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

Dodaj do:
 • Wykop
 • Flaker
 • Elefanta
 • Gwar
 • Delicious
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Google
 • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

 • odwołanie do decyzji ubezpieczyciela wzór [0]Bardzo dobra strona z odwołaniami http://www.odwolanieoddecyzji.online-kancelaria.pl/

  2016-08-22, 12:27:19
  Drwal777
 • odwolanie od decyzji z pup [0]pracowalam w holandii .Po powrocie zarejstrowalam sie w urzedzie pracy. Zlozylam wniosek o zasilek do wup po pracy za granica. okresy pracy w holandii 20.05.2013-14.11.2013 ,26.04.2014-23.10.2014 ,4.0...

  2016-02-29, 11:45:02
  Maslinska Izabela
 • BASIA [0]Muszę napisać pismo dlaczego nie chcę podjąć pracę po stażu. Byłam na stażu ale mój pracodawca napisał, że nie zostanę zatrudniona z powodu : "nie angażowania się do pracy i że nie chciałam podjąć pra...

  2015-12-27, 13:17:13
  BASIA
 • BASIA [0]Muszę napisać pismo dlaczego nie chcę podjąć pracę po stażu. Byłam na stażu ale mój pracodawca napisał, że nie zostanę zatrudniona z powodu : "nie angażowania się do pracy i że nie chciałam podjąć pra...

  2015-12-27, 13:13:52
  BASIA
 • WKU karta powolania jak się odwołać [0]Jestem właścicielem 3h.gospodarstwa rolnego.Codziennie odwożę i przywożę 9letnią córkę ze szkoły.Żona jest po operacji kręgosłupa i nie może dżwigać i pracować w gospodarstwie.

  2015-10-28, 16:55:29
  slawomir kowalski
 • WKU karta powolania jak się odwołać [0]Jestem właścicielem 3h.gospodarstwa rolnego.Codziennie odwożę i przywożę 9letnią córkę ze szkoły.Żona jest po operacji kręgosłupa i nie może dżwigać i pracować w gospodarstwie.

  2015-10-28, 16:48:45
  slawomir kowalski
 • Mup [0]Witam mam pytanie jak sie odwołać od pisma z Miejskiego Urzędu Pracy dostałam pismo iż zostałam wyrejestrowana na 120 dni ponieważ niezglosilam sie w sierpniu na termin ( gdzie mam kartkę z terminem ...

  2015-09-17, 16:24:01
  Sylwia
 • Pisanie [1]Też miałem do czynienia z taką sytuacją i nie jest łatwo taka papierkologia, że głowa mała. Poprosiłem o pomoc zaprzyjaźnioną firmę, która pisze takie rzeczy http://www.lextext.pl bo sam bym chyba nie...

  2013-12-04, 10:10:17
  Seba
Zobacz wszystkie wypowiedzi
FB dlaMaturzysty.pl reklama